Oplæg og kurser

CBM Consult deler viden, inspiration og underviser i kommunikation, branding og medier i virksomheder og organisationer, i netværk og på konferencer samt universiteter. Bliv inspireret af temaerne her og skriv for at booke et oplæg eller bed om et skræddersyet forløb.

INSPIRATION TIL OPLÆG OG KURSER AT BOOKE

Branding

At opretholde et stærkt brand kræver en kontinuerlig indsats for at forblive relevant og skabe værdi i kunde- eller brugeroplevelsen – særligt i vores tid præget af en polykrise, kulturelle brydninger og store globale udfordringer at forholde sig til – fra DEI, AI, klima og bæredygtighed til livsstilssygdomme, krig og konflikter. Samklang mellem handling, kommunikation og image er afgørende i brandarbejde. Få en introduktion til brandingens grundtanke med ny, aktuel inspiration.

BRANDHJULET, BRAND TONE OF VOICE OG BRANDTONALITET
Oplægget kan også fokuseres på strategisk anvendelse af brandhjulet eller på Brand Tone of Voice og tonalitet: En faktor i et stærkt brand er en troværdig, genkendelig stemme i kakofonien af opmærksomhedskrævende kommunikation i medielandskabet. Samtidig skal vores brandkommunikation altid tilpasses den konkrete kontekst. Hvordan præsenterer dit brand sig? Det omfatter overvejelser om sprog, visuel stil og mere.

Oplæg, kurser og workshops om branding afholdes typisk i kommunikationsteams, i kulturorganisationer, for ledernetværk, i medlemsorganisationer og i brandstrategiske projekter.

kommunikation og ledelse af grøn og bæredygtig omstilling

Med det aktuelle fokus på klima, grøn og bæredygtig omstilling og bevægelsen mod en regenerativ fremtid og stigende forventning til at produktion er C02 positiv, står organisationer og virksomheder over for nye krav til strategisk udvikling, ledelse, kommunikation og branding. Vi befinder os i en polykrise, hvor forståelse af kontekst, forretning, værdikæder, cirkularitet, kultur, kunder, brugere og adfærdsdesign er essentiel for at skabe forandring. Det er forståelsen af lovgivning og væsentlige frameworks også, for at undgå greenwashing, SDG-washing etc. 

Samtidig er det vigtigt at kommunikere om relevante indsatser ansvarligt og korrekt, for at fremme normdannelse, skabe præferencer og understøtte omstillingen, vi alle har et medansvar for. Et internt fokus er vigtigt i organisationen, så vi får alle med. Marta har arbejdet med det samlede område for kunder og i projekter gennem i 7 år, suppleret med diplommodulet Ledelse og bæredygtighed.

OPLÆG, WORKSHOP ELLER MASTERCLASS 
Fokus kan tilrettelægges om indsigter, strategier og værktøjer til ansvarlig kommunikation og processer til omstilling på området særligt for jeres organisation.

Oplæg, kurser og workshops om kommunikation og ledelse af grøn og bæredygtig omstilling afholdes ofte i brandingprojekter, i faglige organisationer og på netværksmøder.

Børn, unge, medier og kommunikation

Hvad karakteriserer generationerne Z og Alpha? Få viden, inspiration og indsigter i, hvad der optager og engagerer dem. Det kan handle om rekruttering, uddannelse, værdiarbejde, brands, influencers eller engagementsskabelse i klima, grøn omstilling eller andre dagsordner. Marta har her erfaring med indsatser og fra projekter i samarbejde med fx. sundhedsmyndigheder, uddannelsessektoren og interesseorganisationer. 

FOKUS PÅ SOCIALE MEDIER OG FORANDRET BARNDOM
Et af nutidens paradokser er, hvordan teknologi og medier påvirker trivsel og sociale dynamikker, samtidig med at de fungerer som socialt lim i vores samvær. Medieudviklingen har forandret barndommen, bidraget til tween-fænomenet og nødvendigheden hos os alle for at kunne ‘logge af’. Området har optaget Marta Karolina Olsen i to årtier, særligt i forhold til medierne. Udviklingen rejser afgørende etiske og juridiske udfordringer og ansvar særligt for alle, der arbejder med unge målgrupperDet er et vigtigt tema for refleksion og debat i oplæg og workshops, der kan tilrettelægges særligt for jer.

LÆR OM BØRNS BRUG AF SOCIALE MEDIER, FX PÅ EN SKOLE
Et oplæg kan også fx. i en skolekontekst belyse, hvordan voksne bedre kan forstå generation Z og Alpha i forhold til mediernes betydning.

Oplæg, kurser og workshops om dette tema er fx. afholdt for skoler, foreninger, i medlemsorganisationer og netværk. 

Sociale medier

Hvilke sociale medier dominerer landskabet, 

Employee Advocacy Thought Leadership lederkommunikation

Employee Advocacy, THOUGHT LEADERSHIP og leDELSESKommunikation

Online lytter vi hellere til mennesker, fremfor til brands og reklamer. I dag er det udbredt, at arbejdsstyrken er på sociale medier, og der er i de senere år generelt skruet op for digital tilstedeværelse. Skridtet til at være digital ambassadør for sin arbejdsplads eller organisation er kort, når mennesker og medier smelter sammen. Men det foregår også i et grænseland mellem det professionelle og private, og rejser behov for nye kompetencer blandt ledere, medarbejdere, HR og i kommunikationsafdelingen.

FÅ VINDERSTRATEGIEN, DE GODE RÅD OG VÆRKTØJERNE
Oplægget tilbyder inspiration, råd og konkrete værktøjer til, hvordan I tilgår området og introducerer de gode grunde til at prioriterer Employee Advocacy, Thought Leadership og/eller lederkommunikation på sociale medier som kompetenceudvikling i både den enkeltes og organisationens interesse – uanset om I er en virksomhed eller  organisation med frivillige i sagens tjeneste. 

Oplæg, kurser og workshops om dette tema holdes ofte for ledergrupper, i kommunikationsteams, på netværksmøder og i medlemsorganisationer. 

strategi og strategisk kommunikation

Tekst på vej

 

 

 

TRENDS I DIGITAL KOMMUNIKATION​

Forstå de trends, der præger kommunikationen digitalt – fra kulturelle trends til generativ AI. Oplægget eller kurset til tilrettelægges i omfang og fokus ud fra behov og horisont i den organisation eller i teamet – fx. hvis I er særligt interesserede i et fokus på webdesign, sociale medier eller kommunikative dagsordner og trends. 

workshops, PROJEKTLEDELSE OG facilitering AF STRATEGI OG EVENTS

Facilitering er en faglighed og et område, som Marta bag CBM Consult har rig erfaring med og har undervist i på universitetsniveau. God facilitering skaber en verden til forskel for deltagerne og hvordan en proces forankres. Det samme gælder for god projektledelse og interim ledelse, som CBM Consult også har erfaring i at varetage i fx. en længerevarende projektperiode.  

Workshops med CBM Consult er i udgangspunktet altid både inspirerende, engagerende og målrettede. Det kan fx. dreje sig om en visionsworkshop, en strategiworkshop eller en brandworkshop på strategisk, taktisk og operationelt niveau, der samler teamet eller organisationen på tværs om at skabe løsningen.   

OPLÆG OG KURSER KAN SkræddersyeS 100%

Der er vide rammer for, hvordan at oplæg, kurser og workshops om kommunikation, branding og medier kan tilrettelægges særligt for din organisation, virksomhed, ledelse, bestyrelse og dit team. 

Se referencer og cases for at læse om andres erfaringer og kontakt CBM Consult for en dialog om mulighederne. 

FÅ VIDEN, HOLDNINGER OG INSPIRATION PÅ BLOGGEN

BRANDLAND